title

Na Slovensku sme získali vyššiu úroveň certifikátu Zodpovedná organizácia

AUGUST 2022

Sme environmentálne zodpovedná spoločnosť! Od spoločnosti ENVI - PAK, a.s. sme získali certifikát za triedenie odpadu v našom závode v Liptovskom Mikuláši.

40e480c15bb3d67d9d1b9e8915c6aa2c.png.webp.png.webp

Zodpovednosť neberieme len tak! V našom závode v Liptovskom Mikuláši sa okrem vynikajúcich syrov venujeme aj precíznemu triedeniu odpadu. Šetríme tým prírodné zdroje a pomáhame zachovávať zdravé životné prostredie, ktoré si, nielen na Liptove, veľmi ceníme. Aj preto sme v Savencii Fromage & Dairy SK, na základe environmentálneho auditu spoločnosti ENVI - PAK, a.s., získali pokročilú úroveň certifikátu ZODPOVEDNÁ ORGANIZÁCIA.

Ďakujeme touto cestou všetkým zamestnancom, ktorí sa svojou starostlivosťou a zodpovednosťou o tento certifikát zaslúžili!

Medzinárodný projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ je zameraný na zvyšovanie povedomia o dôležitosti triedenia odpadu a s tým spojenými návykmi a spotrebiteľským správaním. Cieľom programu je vzdelávať zamestnancov organizácií, študentov a širokú verejnosť v problematike správneho zachádzania s odpadom a ochrany životného prostredia.