title
LUC-web-pozadi-produktu-UPDATE-06-Kozi-v01.jpg
(0 z 1 hodnocení)

Symbol Lučiny v ohrožení: z české přírody mizí louky i motýli

Příroda přichází o luční motýly, a tím i o své zdraví

Proč už neznáme louky plné motýlů jako dřív? Viníků je víc, ale fatálnímu vymírání můžeme zabránit. Motýlí louku lze založit třeba na vlastní zahradě.

Kde se hemží motýli, tam je život. Jsou krásní na pohled, ale především udržují přírodu čistou a zdravou. V posledních dekádách však motýlů i rozkvetlých luk rapidně ubývá a vitalita přírody slábne. Kde hledat příčiny vymírání těchto elegantních tvorů. A dá se zastavit?

Víte, že…

Na celém světě létá kolem 180 tisíc různých druhů motýlů. Hned po broucích jde o druhý nejpočetnější řád hmyzu. Denních motýlů je řádově 20 až 30 tisíc druhů. Zbylou většinu tvoří noční motýli, které si často pleteme s můrami, a drobní motýli, které důvěrně známe například jako šatní nebo potravinové moly.

 

Dvě třetiny lučních motýlů míří do záhuby

V České republice vědci dosud popsali kolem 3300 druhů motýlů, z toho 161 druhů denních neboli lučních. Srovnání jejich výskytu v minulosti a v přítomnosti ale vychází žalostně. Celých 19 druhů denních motýlů na českých loukách vyhynulo a více než polovina zbylých (88 druhů) je ohrožena.  Dobrou zprávou je, že jejich ztráta nemusí být definitivní! Už dva druhy ze zmíněných 19 vymřelých se podařilo do volné přírody opět vrátit.

 

Alarmující výsledky z celé Evropy

Přesto je třeba bít na poplach! Mezi lety 1990 až 2011 poklesly populace denních motýlů v Evropě téměř o polovinu.  A Česká republika se s více než 11 procenty vyhynulých druhů řadí na 1. místo v absolutním počtu ztrát v Evropě.

 

S motýly přicházíme o rozmanitost přírody

Úbytek motýlů poukazuje na dramatický pokles lučních společenstev v krajině. Nepodaří-li se udržet přirozená stanoviště motýlů, zmizí tento hmyz z přírody navždy. Ztratíme tak nositele čisté přírody. Přijdeme o důležité pomocníky v opylování rostlin, a tím i významné udržitele zdravých ekosystémů.

Víte, že…

Životní dolet motýla málokdy přesáhne několik kilometrů.  Vymře-li dílčí populace motýlů, může být vhodné místo opět kolonizováno. Pokud však zanikne více motýlích luk v určité oblasti, vzdálenosti mezi jednotlivými populacemi se prodlouží a nedojde k přirozené rekolonizaci, což je začátek konce celé motýlí populace.

 

Dvě hlavní příčiny záhuby motýlů

Louky plné poletujících motýlů byly dříve nedílnou součástí přírody. S nástupem intenzivní industrializace a posílením zemědělství ale začaly řídnout. Nahradila je zoraná pole s kukuřicí a řepkou. Motýlům tak zmizel jejich přirozený domov –  květiny, na kterých žili už od housenky a v dospělosti je opylovali.

Druhým viníkem úbytku motýlů je trend opuštěných a zpustlých zemědělských ploch, které se bez lidského přičinění nemají šanci proměnit zpět v louky s různorodými rostlinami. Naopak samy pozvolna zarůstají jednotným travním porostem, téměř sterilním pro biodiverzitu.  

Víte, že…

Vznik louky je bezprostředně podmíněn činností člověka. Jsou odkazem generací hospodářů, kteří zde byli před námi. Jsou místem, kde se sbírá voda, a vyžadují pravidelné kosení po částech a v různých obdobích, aby se motýli a ostatní hmyz měli vždycky kam uchýlit. Bez citlivé péče by louky časem zarostly nežádoucí travou v mokřadní les.

 

Jak navrátit přírodě její zdraví?

Každý kousek lučního výsevu může pomoci. Populární jsou motýlí louky uprostřed měst a v soukromých zahradách. Stačí, když vyměníte pár metrů čtverečních trávy za barevné kvítí. Taková domácí louka nepotřebuje sekat příliš často, jen vždy nechte alespoň desetinu rozlohy netknutou. Stane se přechodným domovem pro celé hmyzí osazenstvo. Motýlům se zavděčíte také klasickým květinovým záhonem s kvetoucími letničkami nebo trvalkami. Odměnou vám bude barevné hemžení plné života a vitality, které vás určitě uhrane.