title

Ako sa to celé začalo

Špeciálne spracovaný ovčí syr – bryndza či oštiepky boli svojráznou súčasťou ľudovej stravy, ale aj dôležitým vývozným artiklom. Oštiepky sa stali najmä pre ich neobyčajné umelecké spracovanie a trvanlivosť aj vhodným darčekom. Vyrábali a tvarovali ich v ručne vyrezávaných formách do podôb srdiečok, ovečiek, jabĺčok…

Bryndzu zas ukladali do jedľových sudov a prevážali na pltiach, alebo ju uložili do voza vystlaného slamou a čistým plátnom a na vozoch prevážali z Liptovského Mikuláša aj do Viedne. Takáto bryndza, tzv. ,,šnajdka“ bola tvrdá a na trhu ju delili priamo z voza rezaním. V roku 1902 sa slovenské parené syrové špeciality vyrábali z nepasterizovaného kravského mlieka v Liptovskom Mikuláši.

Od roku 1939 sa exportovala nekalibrovaná 100 % ovčia bryndza z nepasterizovaného mlieka. Dr. Ján Ballo vo svojej knihe ,,Bryndziarsky priemysel na Slovensku“ z roku 1940 uvádza, že v Liptove bolo v rokoch 1936 – 1940 päť bryndziarskych závodov. V roku 1943 vznikla prvá moderná továreň na mliečne výrobky v Liptovskom Mikuláši s dennou spracovanou dávkou mlieka v objeme 15 000 l.

1-ako-to-zacalo_1245x915px.png

Povojnové obdobie

Po druhej svetovej vojne boli bryndziarne znárodnené a menšie prevádzky zrušené. V Liptovskom Mikuláši však ostala známa bryndziareň Guttmanova. V tomto období sa mlieko spracovalo len na pasterizované mlieko, maslo a na tvaroh.

2-povojnove-obdobie_1245x915px.png

Obdobie ČSSR

V mliekarni v Liptovskom Mikuláši vznikla stáčiareň mlieka a tvaroháreň. Spracovateľská kapacita závodu sa zvýšila na 40-tis. l mlieka denne. Postupne sa začalo vyrábať konzumné mlieko balené do fliaš, konzumná smotana, tvaroh, syr salámový údený alebo parafínovaný, maslo výberové a stolové. V roku 1970 sa začala v továrni vyrábať aj bryndza a denná spracovaná dávka mlieka tvorila už 100 000 l. Produkcia neustále rástla a v roku 1979 sa už denne spracovalo 150 000 l mlieka a vyrábalo sa 1 200 t bryndze. V roku 1990 bolo portfólio produktov vyrábaných v továrni rozšírené o ďalšie druhy. Pribudli aj kyslomliečne produkty, termix a tavené syry.

3-obdobie-cssr_1245x915px.png

Liptovská mliekareň

V roku 1992 bola vytvorená spoločnosť s názvom

Liptovská mliekareň, a. s.

4-liptovska-mliekaren_1245x915px.png

Obdobie po vzniku SR

V roku 1995 bol vytvorený prvý dizajn loga značky Liptov. Ako prvá mliečna továreň na celom Slovensku vlastnila v roku 1996 Liptovská mliekareň, a. s. štandard ISO 9002. V tom istom roku vznikla požiadavka na registráciu ochrannej známky pre značku Liptov. V roku 1998 sme začali aj s exportom do Česka.

V roku 2000 nastala zmena pre Liptovskú mliekareň, a to v podobe akvizície francúzskou spoločnosťou patriacej skupine Bongrain. To umožnilo posunúť kvalitu produkcie mliekarne na európsky štandard, no zároveň si zachovať tradičný slovenský charakter značky. V roku 2000 až 2002 bola výroba dočasne premiestnená z Liptovského Mikuláša do Ružomberka. Na obrázku je zobrazené portfólio produktov značky Liptov v roku 2001. Vidíme, že okrem produktov, ktoré sa vyrábajú dodnes, ako napríklad tvrdé syry, pološtiepky či parenice, obsahovala aj mnoho iných, napríklad mlieko alebo jogurty.

Snaha o registráciu ochrannej známky značky Liptov sa síce začala už v roku 1996, no až v roku 2002 sa podarilo dosiahnuť jej finálne priradenie

5-po-vzniku-sr_1245x915px.png

etikety_1245x915px.png

2004

Značka sa po prvýkrát dostala do televízneho reklamného bloku. Sloganom kampane bola „čistá chuť prírody“

2004-1_1245x915px.png

2009

Liptovská mliekareň získala certifikát zaručujúci zdravotnú bezpečnosť výrobkov s názvom IFS (International Food Standard). Výrobky však získali aj mnoho iných ocenení a certifikátov, čo dokazuje ich vysokú kvalitu.

ifs-1_1245x915px.png

2012

V tomto roku sme vytvorili projekt Zelený Liptov, ktorý vyjadruje našu filozofiu a ciele. Oficiálne sme sa v ňom zaviazali: „Dávať a chrániť to najlepšie, čo máme. Aby sa kvalita, chuť a krása regiónu Liptov zachovali aj pre ďalšie generácie.“ Projekt sa opieral o niekoľko pilierov, medzi ktorými boli horská príroda, zdravé zvieratá, zelené krmivo, kvalitné mlieko, ohľaduplná výroba a chránený región.

Výrobný závod zohľadňuje aj potreby prírody. Cisternové vozidlá, ktorými sa zvoz mlieka realizuje, majú pridelený ,,Európsky certifikát ekologického vozidla“. Kotolňa používa ako palivo zemný plyn, takže množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia je zanedbateľné. Aj naďalej chceme pracovať na zlepšení systému triedenia odpadu, participujeme na jeho recyklácii a snažíme sa využívať recyklovateľné materiály aj v našej administratíve.

zeleny-liptov_1245x915px.png

2015

Do liptovského portfólia pribudol pološtiepok špeciálne pripravený na grilovanie, ktorý si ľudia okamžite veľmi obľúbili, a o rok nato sa pološtiepok stal absolútnym víťazom ceny Voľba spotrebiteľov 2016 v kategórií za najlepšiu novinku. Novinku v portfóliu sme privítali aj televíznou reklamou.

polostiepok-na-gril_1245x915px.png

2016

Značka Liptov sa stala súčasťou premenovanej skupiny spoločnosti Savencia Fromage & Dairy. (pôvodne Bongrain). V tomto roku sa realizovala aj úspešná kampaň Liptovečka, keď sme jednu z našich ovečiek sledovali pomocou GPS. Kampaň bola ocenená v súťaži Digital Pie v kategórii Idea.

ovecka-2016_1245x915px.png

2017

Na úspech pološtiepka na gril sme nadviazali uvedením novinky pološtiepok na gril s pikantnou omáčkou, ktorú si vyžiadali samotní naši spotrebitelia. Počúvame požiadavky našich spotrebiteľov a novými produktmi chceme spríjemniť a ochutiť život každého z nich.

V súčasnosti je Liptov najobľúbenejším výrobcom syrov a syrových špecialít na trhu. Výrobný závod zamestnáva takmer 200 ľudí a nachádza sa v horskej oblasti Slovenska, závod LM je situovaný v horskej oblasti Liptovský Mikuláš, kataster Liptovský Mikuláš; kód 832707; kategória horskej oblasti H1, kde sa spracúva horské mlieko na výrobu výrobkov značky Liptov.

polostiepok-2016_1245x915px.png