title

Hesovský závod získal normu ISO 45001

BŘEZEN 2023

Hesovský závod má důvod k oslavám. Podařilo se mu získat normu ISO 45001, která je udělována společnostem, které to myslí vážně s bezpečností zaměstnanců. A mezi takové my patříme.

18ed3394c41ea20bda26fd6b8a6d6ed7.png.webp.png.webp

Bezpečnost zaměstnanců je to nejdůležitější. „Dlouhodobě děláme vše pro to, abychom minimalizovali riziko zranění. Velkou radost mi proto udělalo získání normy ISO 45001. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívají k vytváření bezpečného pracovního prostředí," říká Stéphane Speckens, ředitel závodu v Hesově.

Získání normy ISO 45001 není samozřejmostí. Podnik nebo výrobní závod musí splňovat velmi přísná kritéria. Nastavené vnitřní procesy musí prokazatelně redukovat rizika na pracovišti a vedení musí i nadále pracovat na zlepšování pracovních podmínek. Jsme proto náležitě hrdí na hesovský závod!